کارگاه تخصصی تکنیک های بالانس تجهیزات دوار

در این دوره چگونگی بالانس تک صفحه ای ، دو صفحه ای ، روشهای ابتکاری بالانس تجهزات دوار بررسی می گردد.

نوع دوره :
کارگاه تخصصی

توضیحات خدمت

سیلابس دوره به شرح ذیل می باشد:

Definition of Unbalance

Types of Unbalance:

Static Unbalance

Couple Unbalance

Quasi-Static Unbalance

Dynamic Unbalance

Rigid Versus Flexible Rotors

Causes of Unbalance:

Assembly Errors

Casting Blow Holes

Fabrication Tolerance Problems

Key Length Problems

Rotational Distortion

Deposit Buildup or Erosion

Unsymmetrical Design

How to Ensure the Dominant Problem is Unbalance:

Review of Typical Spectra and Phase Behaviors For Common Machinery Problems

Mass Unbalance

Eccentric Rotor

Bent Shaft

Misalignment

Resonance

Mechanical Looseness/Weakness

Summary of Phase Relationships For Various Machinery Problems

Summary of Normal Unbalance Symptoms

Field Balancing Techniques:

Recommended Trial Weight Size and Placement

Single-Plane Balancing Using a Portable Data Collector

Two-Plane Balancing Using a Portable Data Collector

Balancing Overhung Rotors

By Classic Single-Plane Static-Couple Method

By Classic Two-Plane Static-Couple Method

Splitting Balance Correction Weights

Combining Balance Correction Weights

Effect of Angular Measurement Errors On Potential Unbalance Reduction

Commonly Encountered Balancing Problems

Recommended Vibration and Balance Tolerances:

Vibration Tolerances

Overall Vibration Specifications

Spectral Alarm Band Specifications

Balance Tolerances on Allowable Residual Unbalance

ISO 1940 Balance Quality Grades

How to Determine Residual Unbalance Remaining in a Rotor After Balancing

API Balance Tolerances

Hands-On Instruction:

Hands-On Demonstration of Single-Plane Balancing

Using a Portable Data Collector

Hands-On Demonstration of Two-Plane Balancing

Using a Portable Data Collector

Hands-On Demonstration of Balancing Overhung Rotors

Using Classic Single-Plane Static-Couple Method

Using Classic Two-Plane Static-Couple Method

Demonstration of Splitting Balance Correction Weights

Demonstration of Combining Balance Correction Weights

Balancing Machines - Soft Versus Hard Bearing

نوآوران پایش (تجهیزات آنالیز ارتعاشات و بالانس، تجهیزات و لوازم اندازه گیری ابزار دقیق)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تجهیزات آنالیز ارتعاشات و بالانس، تجهیزات ترموگرافی (ترمو ویژن)، تجهیزات الاینمنت، تجهیزات آنالیز جریان، تجهیزات تست مودال، تجهیزات آنالیز صدا، آنالیز روغن، خدمات آنالیز ارتعاشات و عیب یابی، خدمات بالانس دینامیکی، خدمات الاینمنت لیزری، خدمات ترموگرافی، خدمات آنالیز مودال، خدمات آنالیز جریان موتور، کارگاههای تخصصی آموزشی ارتعاشات ، کارگاههای تخصصی ترموگرافی، آلتراسونیک
  • تلفن: 021-44276723، 021-44276724، 021-44224932