کارگاه تخصصی آنالیز تغییر شکل سازه (مودال سطح 2)

همانطور که می دانید تجهیزات دوار پس از مدتی کارکرد ممکن است دچار خستگی شده و فرکانس های طبیعی سیستم در رنج کارکرد قرار گیرند. با آنالیز ODS می توان نقاط بحرانی سیستم را کشف نمود. در این دوره چگونگی کشف نقاط بحرانی بحث می گردد.

نوع دوره :
کارگاه تخصصی

توضیحات خدمت

سیلابس دوره به شرح ذیل می باشد:

Single Channel “Bump” Testing With a Variety of FFT Analyzers

Single Channel FFT and Time Waveform Measurement

Recommended Specific Measurement Setups on Various Analyzers

Importance of Proper Triggering

Phase Behavior Below, At, & Above Resonance

Probable Natural Frequencies

Background Forcing Frequencies

Corrupted Data - How to Detect & Correct

Hammer Type and Tip Hardness - Effect on Excited Frequencies

Limitations of Single Channel Bump Tests

Operating Deflection Shape Analysis (ODS)

Definition of ODS Analysis & Review of its Applications

Self-Induced Motions of Machinery

Defining “How Much” Motion Present

Defining “Time-Varying” Motions

Resonant or Non-Resonant Responses

Animating The Vibrating “Shape”

ODS Rules of Thumb

Determining Anticipated Forcing Frequency Amplitudes & Dominant Directions

Using Single Channel Transducer & Phase Reference

Limitations of Single Channel ODS Measurements

Using the Two Channel Method - Reference & Roving Transducer

Determining the Optimum Locations & Direction for the Roving Transducer

Getting Repeatable Measurements

Using Velocity to Obtain Best Frequency Response for Most Problems

Determining When to Use Other Vibration Parameters

Setting the Optimum Frequency Range for Specific Problems

Setting Optimum Frequency Resolution

Reducing Spectral Leakage by Choosing Best Window Function

Specifying the Required Number of Measurement Points & Directions

Checking for Reasonable Animation Motion

Adjusting for Varying Time & Load

Keeping Accurate Records of Locations & Measurement Directions

نوآوران پایش (تجهیزات آنالیز ارتعاشات و بالانس، تجهیزات و لوازم اندازه گیری ابزار دقیق)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تجهیزات آنالیز ارتعاشات و بالانس، تجهیزات ترموگرافی (ترمو ویژن)، تجهیزات الاینمنت، تجهیزات آنالیز جریان، تجهیزات تست مودال، تجهیزات آنالیز صدا، آنالیز روغن، خدمات آنالیز ارتعاشات و عیب یابی، خدمات بالانس دینامیکی، خدمات الاینمنت لیزری، خدمات ترموگرافی، خدمات آنالیز مودال، خدمات آنالیز جریان موتور، کارگاههای تخصصی آموزشی ارتعاشات ، کارگاههای تخصصی ترموگرافی، آلتراسونیک
  • تلفن: 021-44276723، 021-44276724، 021-44224932